Letöltések

Hasznos linkek:

MNB Fogyasztóvédelmi honlap:  https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem

Pénzügyi Navigátor Füzetek:  https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-navigator-fuzetek

Panasz bejelentésének módjai

1. Szóbeli panasz:
a) személyesen:
i. a panaszügyintézés helye: 2225 Üllő, Pesti út 41.
ii. Nyitvatartási idő:
Hétfőtől – Szerdáig 8 - 17 óráig
Csütörtök: 8 – 19 óráig
Péntek: 8-13 óráig
b) telefonon:
i. 06-30-522-6755
ii. hívásfogadási idő: a minden munkanap 8-16 óráig, illetve csütörtökönként 8 és 19 óra között.

2. Írásbeli panasz:
a) személyesen vagy más által átadott irat útján;
b) postai úton: 2225 Üllő, Pesti út 41.;
c) elektronikus levélben: info@doradoxxi.hu
Az ügyfél eljárhat meghatalmazott útján. Amennyiben az ügyfél meghatalmazott útján jár el, a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A meghatalmazás
formanyomtatványát 1. számú mellékletünkben megtalálja.
A Panaszkezelésért felelős személy a Szolgáltatón belül: Pinczelné Egyed Györgyi
Amennyiben a felelős szervezeti egységet nem tudja elérni, bármely más munkatársunk haladéktalanul továbbítja számára panaszát.